Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
United Soft Drinks B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een account maakt op de Website www.AA-drink.com en de producten van United Soft Drinks B.V. via AA Boost Points inruilt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan United Soft Drinks B.V. verstrekt.
United Soft Drinks B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw geboortedatum
 • Uw gezondheid gerelateerde gegevens, zoals jouw sportprestaties om na te gaan hoe je AA Boost Points hebt verzameld.


WAAROM UNITED SOFT DRINKS B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT:
United Soft Drinks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Wanneer U ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij uw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
Wanneer U op de Website bepaalde producten van één van onze partners bestelt, zullen wij uw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten U de met AA Boost Points ingeruilde producten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen.
Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website. Afhankelijk van uw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van u opslaan en gebruiken om enerzijds Uw bezoek op de Website aangenamer te maken en mogelijks anderzijds om jou op maat gemaakte aanbevelingen te communiceren.


UNITED SOFT DRINKS B.V. GEBRUIKT DEZE GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 • servicedoeleinden;
 • marketing doeleinden, uitsluitend wanneer u hier toestemming voor geeft;
 • afhandelen van verkopen via de Webshop aa-drink.com;
 • om U een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij uw profiel;
 • Voor promotionele en commerciële doeleinden, uitsluitend wanneer u hier toestemming voor geeft.


HOE LANG UNITED SOFT DRINKS B.V. GEGEVENS BEWAART:
United Soft Drinks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden gebruikt, hanteren wij een bewaartermijn van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar.
Persoonsgegevens die voor servicedoeleinden worden gebruikt, zullen 3 maanden na afronding van de doelstelling worden vernietigd.
Persoonsgegevens, waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden vernietigd na afloop van de hier voor geldende wettelijke bewaartermijn.
Geregistreerde persoonsgegevens in uw AA Drink webshop account, kunt u zelf beheren.


DELEN MET ANDEREN:
United Soft Drinks B.V. verstrekt uw gegevens niet aan anderen, tenzij binnen de gestelde bewaartermijn aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan.
Wel maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals webhostingdiensten.
Ook maken we gebruik van de gegevens uit de Strava of Fitbit applicatie waartoe U ons toegang hebt verleend, via het AA Drink account dat U aanmaakt op onze Webshop. Om de koppeling met Uw Strava of Fitbit account mogelijk te maken wordt U verwezen naar de website van Strava en/of Fitbit om daar in te loggen en de koppeling met de AA Drinks account te leggen.
Deze partijen zijn wettelijk verplicht om uw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden en mits uw toestemming.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft op ieder moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over U hebben verzameld door een e-mail te sturen naar het adres hieronder.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN:
United Soft Drinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. United Soft Drinks B.V. maakt voor haar websites gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door United Soft Drinks B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. is als volgt te bereiken: Reactorweg 69 3542 AD Utrecht Postbus 40225 3504 AA Utrecht Telefoon: 030-2410590 E-mail adres: info@usd.nl

Wij nodigen U uit om ons volledige Privacy Beleid te lezen waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.


Top